CITROËNS RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV PERSONDATA

Citroën gjør sitt ytterste for å verne om personopplysningene til besøkende på denne kampanjesiden.

HVA SLAGS INFORMASJON VI SAMLER, OG HVORDAN DEN BRUKES

Citroën samler bare inn informasjon som fornavn og etternavn, adresse og e-postadresse når du frivillig gir oss det. Vi samler inn slik informasjon for eksempel når du gir tilbakemeldinger på våre nettsteder og produkter, eller når du melder deg på våre konkurranser.

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi vil med din tillatelse sende deg informasjon, for eksempel om nye produkter, osv. Hvis du ikke gir oss ditt samtykke til å motta denne typen informasjon, vil vi ikke sende deg den.

Andre selskap kan engasjeres av Citroën til å utføre ulike oppgaver i forbindelse med de tjenestene vi yter. Disse selskapene kan ha tilgang til personlig informasjon, hvis det er nødvendig for gjennomføring av oppgavene. De kan imidlertid bare bruke den personlige informasjonen som trengs for å utføre oppgaven, og kan ikke bruke informasjonen til andre formål.

Citroën vil ikke selge, overføre eller utgi personlig informasjon til tredjepart. Hvis bedrifter som Citroën samarbeider med har produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg, vil vi med din tillatelse sende deg informasjon om disse. Du vil først bli spurt om du ønsker informasjon fra Citroëns samarbeidspartnere.

Hvis du velger å motta denne informasjonen, vil Citroën ikke utgi dine personlige opplysninger til sine samarbeidspartnere, men i stedet sende deg informasjonen på deres vegne.

Citroën forbeholder seg retten til å bruke og utgi personlig informasjon dersom det er nødvendig for å overholde lover, regler og rettslige forespørsler, for å beskytte nettstedet mot skade, for å etterkomme dine ønsker, eller for å bistå ved offentlig etterforskning eller saker som vedrører offentlig sikkerhet.

INNSIKT

Du har mulighet for full tilgang til de personlige opplysningene du oppgir til oss via Internett. Hvis du på noe tidspunkt ønsker å endre den personlige informasjonen vi har om deg, eller hvis du vil endre adgangen vi har til å kontakte deg, kan du alltid kontakte oss og fortelle oss dette.

COOKIES

Dette nettstedet bruker cookies. En cookie er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din, og som inneholder informasjon som gjør det mulig å følge dine bevegelser på nettstedet. Cookies brukes for at du som besøkende skal få tilgang til ulike funksjoner på nettstedet.